Jesse en De Keet

Hoe komt het dat de huizen aan de Rijnsburgerweg ruim van de weg afstaan? Dat is mede te danken aan architect H.J. Jesse, die de eerste huizen ontwierp en – dankzij zijn aandeel in de Leidsche Bouwmaatschappij – ook liet bouwen. Ondanks het verzoek van de gemeente om aan de rooilijn te bouwen, koos hij ervoor de huizen verder van de weg te plaatsen.  Het geeft de Rijnsburgerweg tot op de dag van vandaag zijn ruime en uitnodigende karakter.

Hendrik Jesse was een zeer productieve architect, die aan de Rijnsburgerweg en directe omgeving zeker 60 huizen ontwierp. Aan zijn werk zijn een website, een stichting en een mooie uitgave van het Nieuw Instituut gewijd.

In De Keet (nr 35), waar hij van 1906 tot aan zijn overlijden in 1943 woonde en werkte, zijn diverse Jesse kenmerken herkenbaar: grote vlakken van baksteen, toepassing van ronde boogvormen voor ramen en deuren, groen geglazuurde raamdorpelstenen en (trap)torens.

De eerste woonhuizen aan de Rijnsburgerweg verschenen in 1894, de huidige nrs 46 – 60. Een jaar later bouwde Jesse nrs 26 – 44.  Met in het midden twee woningen (nrs 42-44) met een erker ontstond er een perfect symmetrische rij huizen, dat menige ansichtkaart sierde. Deze foto is van rond 1900 met in de verte een stoomtram in aantocht.

Aan Leiden Zeezijde staan – mede dankzij Jesse – tientallen panden met de status van Gemeentelijk- of Rijksmonument.