Het rijke Mariënpoelklooster

Vlakbij de rotonde Rijnsburgerweg – Wassenaarseweg bevinden zich de resten van het Marienpoelklooster uit 1428. Vlak voor het Leids beleg is het klooster met de grond gelijkgemaakt om de Spanjaarden geen dekking te geven.

VAN ZWIETEN FAMILIE, STICHTERS MARIENPOEL KLOOSTER
in de Lakenhal

Het Marienpoelklooster was een rijk klooster. De vijftig nonnen bezaten talrijke stukken grond in de omgeving, hielden een paardenfokkerij en financierden de oorlog tegen Utrecht. Met de gemeente Leiden hadden een onderhoudscontract voor de Rijnsburgerweg.

Ten tijde van de beeldenstorm in 1566 zijn het door Boudewijn van Zwieten (stichter van het klooster) diverse kunstwerken uit het klooster naar de stad in veiligheid gebracht.

Dit altaarstuk kunt u bekijken in de Lakenhal.

Fragment van de Allegorie van de Vergankelijkheid (circa 1495). Waarschijnlijk is op dit beroemde schilderij in het Rijksmuseum  het Marienpoelklooster afgebeeld. Dan is de weg die zichtbaar is door het poortje rechtsboven de latere Rijnsburgerweg.

Teksten en melodieen van diverse liederen uit het Marienpoelklooster zijn bewaard gebleven en opnieuw uitgevoerd op CD.

Van het klooster is een boekhouding bewaard gebleven, alsmede een plattegrond. De rechte weg onderin de tekening is de huidige Rijnsburgerweg.

Het Marienpoelklooster is gebouwd op de resten van Kasteel Paddenpoel uit de 13de eeuw. Deze burcht besloeg 100 bij 60 meter en bevond zich waar nu de studentenflats op het Flanorpad staan.