Nieuws

Burgervisie op het nieuwe Stationsgebied

Meer dan 200 inwoners en organisaties heeft het Burgerpanel Leiden Centraal Park gesproken over hun wensen en ideeën voor het nieuwe Stationsgebied. Die kunt u lezen in de Burgervisie die pleit voor een groen OV-knooppunt, duurzaam ingericht, leefbaar en met een Leidse ziel.
Leiden Centraal Park is sinds juni 2018 ondertekenaar van de Green Deal voor de Duurzaamste Kilometer van Nederland, waarmee ook gemeente, NS, ProRail, Rabobank, projectontwikkelaars  en 26 andere partijen aan willen meewerken.

Geen verhuizing busstation naar Zeezijde

Het vorige college heeft besloten na veel verzet van inwoners, maar ook Rover, Arriva en provincie Zuid-Holland om het busstation te behouden aan Stadszijde van Leiden Centraal. Daarmee is grote verkeershinder en onveiligheid voor scholieren en forensen voorkomen, het Terweepark als enig stukje groen in het versteende Stationsgebied behoed voor betonplaten en Villa Antoinette behouden voor de toekomst.

Protest tegen verhuizing busstation

Zelfs Armin van Buuren bemoeide zich met protest van inwoners tegen de verhuizing van het busstation naar Leiden Zeezijde. Leidse architecten ontwierpen een ondergrondse busstation aan Stadszijde. VVKH kwam met een ontwerp voor de busstation op hetzelfde niveau als de treinperrons.