Raadsels

Hebt u een (beter) antwoord?

Op 18 mei 1940 dronken deze Nederlandse soldaten (met links Nico de Koning) een kopje thee in de achtertuin van Rijnsburgerweg 43 bij de familie Walenkamp. Het meisje is Does van Beukering. Wie kan er meer hierover vertellen?

Tot 1911 wordt tol geheven op de Rijnsburgerweg ter hoogte van nr 88. Het gebouwtje met tolhek dateert waarschijnlijk van na de verbouwing in 1859 en is gesloopt in 1911. Zijn er tekeningen van de voorganger van dit tolhuis?

In 1977 schilderde Harm Kamerlingh Onnes dit olieverfschilderij van Villa Antoinette, Rijnsburgerweg 4. Waar bevindt zich dit schilderij?

Van dit koetshuis en rijksmonument in de tuin van Villa Antoinette, Rijnsburgerweg 4 gaat het verhaal dat het een geschenk is van Japan aan het ziekenhuis in de tijd dat de Villa woonhuis was van de directeur van het ziekenhuis. Klopt dit? En wie is de architect?

Aan de Rijnsburgerweg 37 in Villa Marie-Jan woonde de kunstenaarszoon A.J.M. van Dijk, zelf pastellist, aquarellist, lithograaf, graficus, graveur, tekenaar, schilder, etser en pentekenaar. Voor wie ontwierp hij deze prachtige ex libris?

Wat is de verklaring voor de eeuwenoude vreemde kromming in de verder kaarsrechte Poelwetering die teruggaat tot de periode 1000 – 1200? In de luchtfoto uit 1928 detail van een kaart uit het Gasthuisarchief van 1620. Stond op de plek een niet te vermijden bouwwerk aan het uiteinde van de strandwal die vanaf Poelgeest liep?

Heeft u ook een onopgeloste vraag over de Rijnsburgerweg?

Bijvoorbeeld:

Waar zijn de beelden gebleven aan weerszijden boven de gewelfde doorgang van het Poortgebouw op nr 10 bezoekers verwelkomden?

De Poelschans die in 1574 op de brug ter hoogte van de Poelwetering op de Rijnsburgerweg stond wordt in de literatuur ook wel Schans Marion genoemd. Waar komt die naam vandaan?

Stuur uw vraag naar info@rijnsburgerweg.nl