Raadsels

Hebt u een (beter) antwoord?

  1. Wat verklaart de ontbrekende huisnummers?

Van vrijwel alle ontbrekende huisnummers kennen de reden van hun verdwijning:  de aanleg van Duitse verdedigingswerken, sloop vanwege uitbreiding Leiden Centraal of nieuwe projectontwikkeling. Maar  de nrs 64 – 76 lijken in het geheel nooit te hebben bestaan. Hoe zit dat precies?

Van welk pand aan de Rijnsburgerweg is deze bouwtekening van architect J. van der Heijden, zonder jaar?

In 1977 schilderde Harm Kamerlingh Onnes dit olieverfschilderij van Villa Antoinette, Rijnsburgerweg 4. Wie waar dit schilderij zich bevindt?

Van dit koetshuis in de tuin van Villa Antoinette, Rijnsburgerweg 4 gaat het verhaal dat het een geschenk is van Japan aan het ziekenhuis in de tijd dat de Villa woonhuis was van de directeur van het ziekenhuis. Zo is ook de vraag wie de architect ervan is?

Wat is de verklaring voor de vreemde knik in de verder kaarsrechte Poelwetering? Deze kaart uit het Gasthuisarchief dateert van 1620.

Heb je ook een raadsel op de Rijnsburgerweg?

Bijvoorbeeld:

Waar zijn de beelden gebleven aan weerszijden boven de gewelfde doorgang van het Poortgebouw op nr 10 bezoekers verwelkomden?

Op welk nummer woonde dokter Van Rossum ? (tussen rotonde en Warmonderweg links)

De Poelschans die in 1574 op de brug ter hoogte van de Poelwetering op de Rijnsburgerweg stond wordt in de literatuur ook wel Schans Marion genoemd. Waar komt die naam vandaan?

Stuur je raadsel op naar de site-redactie.